Yuvarlak Tavan Difizörü

Ürünlerimiz

Yuvarlak Tavan Difizörü

Dairesel Tavan Difüzörü. isimlendirilmiş havayı yatay düzlemde dairesel ve düzenli olarak dağıtmak için kullanılır. Tavan üzerinde uygulandığında özel kanat yapısı ile “Coanda Etkisi” yaratır. Bu sayede isimlendirilmiş üfleme havasının, ortam havası ile etkin ve hızlı bir şekilde karışması sağlanır. Tavan yüksekliğinin 2.60 – 4.00 metre arası olan mahallerde kullanılması önerilir. Uygun görülen üfleme sıcaklık farkı ±1ÖC dır. OAD Dairesel Tavan Difüzörünün. kasa ve yönlendirici kanatları alüminyum levhadan sıvama ile şekillendirilir. Damperli olarak imal edildiklerinden difüzör merkezindeki damper vidası ile damper açıklığı belirlenip hava debisi ayarı yapılabilir.
OAD Dairesel Tavan Difüzörünün montajı 2 şekilde yapılabilmektedir. Bunlar; vidalı montaj ve köprülü montajdır. Bu montaj şekillerinin dışında Taş yünü ve Clipin Asma tavan uygulamalarında tavanın taşıyıcı sistemi ile montaj edilebilmektedir. Aynı zamanda Plenum kutusu ile de montaj yapılabilirler.
OAD Dairesel Tavan Difizörleri. kare ve dikdörtgen tavan difizörlerine göre. köşe içermediği için yerleştirildiği tavanda tüm çevreye homojen olarak havayı yayabilecek bir yapıya sahiptir. Yapılan testlerde Coanda etkisi ile atış çevresi boyunca en homojen hava dağılımının Dairesel Tavan Difüzörleh ile olduğunu göstermiştir. Atış mesafeleri ve çıkış hızı alternatifleri oluışturabilmek amacı ile kanat aralıkları seyreltilmiş olarak seçim yapılabilir. OAD Dairesel Tavan Difizörlerinin seçimi yapılırken hava debisi ile konfor bölgesine göre atış mesafesi belirlenir. Çıkış hızı hava debisi ve atış mesafesine göre tablodan uygun boyuttaki ürün seçilebilir. 0B (mm) Boğaz çapı değeri havanın geçeceği kesiti belirtmektedir. Seçimler boğaz çapına göre yapılıp bundan sonra çerçeve ölçüsü temin edilebilir. Standart çerçeve ölçüleri dışında isteğe bağlı olarak estetik için ince kenarlı çerçeveli imalat yapılabilir.