Paket Hijyenik Klima Santrali

Ürünlerimiz

Paket Hijyenik Klima Santrali

Tüm hastane ve temiz oda mahalleri ana giristen itibaren hijyenik olmalıdır.
Klimatizasyon ve havalandırmanın olmadıgı yerlerde hiyjenik ortam olusturmak mümkün degildir çünkü ortamın içinde partikül ve mikroorganizma üretimi vardır.
HAVALAN Hijyenik tip Klima Cihazları saglık sektörü ve temiz oda uygulamaları için özel olarak dizayn edilmistir.
Ameliyathaneler, yogun bakım odaları,temiz oda, biyoteknik labaratuvarları, ilaç ve kimya sanayi, gıda sanayi, içecek sanayi, bilgi islem odaları, sterilizasyon odaları gibi hijyen kosullarının gerekli oldugu her mahalde kullanılabilir.
Temiz hava, sartlandırılarak ve filtre edilerek hijyenik hale getirildikten sonra mahale verilirken, ortam havasının toz, mikroorganizma, koku ve anestezik gazları dısarı atılarak hava kalitesinde hijyen kosulları saglanır.
Aynı zamanda mahalin sıcaklık, nem, pozitif & negatif basınç gibi parametreleri de kontrol altında tutulur.