Vantila Reco Plus Tavan Tipi

Ürünlerimiz

Vantila Reco Plus Tavan Tipi


Genel Özellikler
VANTILA RECOPLUS tavan tipi enerji geri kazanım cihazları; kapalı mahallerin gereksinimi olan yüksek iç hava kalitesini sağlarken enerji tüketimini minimum değerlere indirebilmek için özel olarak geliştirilmiştir.
Egzoz edilen havanın duyulur ve gizli ısı enerjisini kullanarak taze havayı koşullandırır. Egzoz edilen havanın enerjisi taze havaya, selülozik tip enerji geri kazanım eşanjörü ile aktarılır. Selülozik tip eşanjörün özelliği itibariyle nem transferi de aynı anda gerçekleşmektedir.
Ofisler, otel odaları, gösteri merkezleri, kafeteryalar, yatakhaneler, sınıflar vb. gibi mahallere taze hava sağlamak ve kirli havayı egzoz etmek için en ideal çözümdür.
VANTİLA RECOPLUS, selülozik tip enerji geri kazanım eşanjörü, plug fanları, Superplus elektronik kontrol sistemi, doğal serinletme ve bina otomasyon sistemine bağlantı özellikleri sayesinde kullanıcısına kolay işletim, yüksek verim ve tasarruf sunuyor.
Özellikler ve Avantajlar
KALİTELİ HAVA
Gerekli taze havayı sağlar ve iç ortam hava kalitesini yükseltir.
İç ortamdaki düşük kaliteli havayı egzoz eder.
Egzoz havasının hem duyulur hem gizli ısı enerjisi ile taze havayı koşullandırır.
Kışın egzoz edilen havanın nemini, taze havaya aktararak içeriye verilen havanın nemini arttırır.
Yazın taze havanın nemini, egzoz havasına aktararak içeriye verilen havanın nemini azaltır.
Dış havayı filtre ederek içeri verir.
By-pass özelliği sayesinde geçiş mevsimlerinde doğal serinletme yapar. 
VERİM
Yüzde 80'e varan ısıl verim
Düşük enerji tüketimi
Enerji transferi
Nem transferi
İhtiyaç kadar havalandırma
Düşük ses seviyesi
Otomatik doğal serinletme
Kompakt ve ince tasarım
Tüm bileşenlere en kolay ulaşım ve bakım