Swirl Difizör

Ürünlerimiz

Swirl Difizör

Eğrisel Kanatlı Svvirl Difüzör sait aralıklı olarak yerleştirilmiş helisel kanatlardan oluşmaktadır. Özel kanat yapısı ile üfleme havası döner bir hareket kazanır. Bu tip kanat yapısına haiz difüzörlerde yüksek debilerde düşük ses seviyeleri sağlanabilmektedir. Hava çıkışındaki siklon şeklindeki dönüş nedeni ile oda havasının indiksiyonu çok hızlı yapılarak giren hava hızının ve ısı farkının çok çabuk düşmesi ile sonuçlanır. Üfleme 10K sıcaklık farkında yapılabilir. Havanın dönerek dağıtılmaı istenen mahallerde 2.60-4.0 m. kat yükseklikleri arasında kullanılabilir.
Eğrisel Kanallı Swirl Difüzör Hava Akışının Duman Testi
OSN Eğrisel Kanatlı Svvirl Difüzör galvaniz sacdan standart ölçülerde imal edilmektedir. Mimari gereksinimler doğrultusunda
çerçeve, kare ya da dairesel olabilir. Eğrisel Kanatlı Svvirl difizörler Plenum kutusu ile birlikte kullanılır.
Eğrisel Kanatlı Svvirl Difüzör Teknik Resmi

OSN Eğrisel Kanatlı Svvirl difizörlerin tavan montajlarında asma tavan ile aynı seviyede veya asma tavan altına,
tijler ile askılı olarak yapılabilir. Plenumun kutuya direk montajı halinde merkezden tek vidalı veya dört köşeden vidalı olarak
montajı yapılabilir. Plenuma montaj yapılmayan durumlarda asma tavan içine karolaj montajı yada klipinli geçmeli olarakda
montaj yapılabilir. Bu durumda plenum kutusu difizörün üzerine gelecek şekilde tavana asılır.

Swirl difüzörlerin mahal içerisinde yerleşim ve seçimi için teknik
veriler ve tanımlar Şekil üzerinde görülmekltedir. Difüzör
çıkışındaki havanın yayılma şekli ve konfor bölgesi ile ideal kat
yükseklikleri burada tanımlanmaktadır.
Burada:
V(m3/h) = Difüzör hava debisi
A. B(m.) = İki difüzör arsındaki mesafe
H (m) = Tavan yüksekliği
VL(m/s) = Duvardaki hava hızı
Vh(m/s) = Konfor bölgesindeki hava hızıdır.
Svvirl difizörlerde menfezler arası maksimum mesafe hacminde en az 3.5 hava değişim alınarak hesaplanır. Menfezler arası maksimum mesafe hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılır.
Lmax= (Vq/3.5xH)
Lmax : Menfezler arası maksimum mesafe (m)
Difüzörler arası mesafenin tespiti ile difizör başına düşecek debide belirlenmiş olmaktadır. Efektif alan ve debi hesabı ile tablodan uygun ölçüdeki Eğrisel Kanatlı Svvirl Difüzör seçim yapılır.