Sığınak Havalandırma

Sığınak Havalandırma

KANAL TİPİ SIĞINAK SANTRALİ (KANAL TİPİ SIĞINAK SANTRALİ)
Kanal tipi sığınak santralleri, tavana monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Santral gövdesi 1 mm kalınlığında galvanizli sacdan imal edilmektedir. Üfleme fanı dıştan rotorlu motor kullanılarak, fan galvanizli sacdan imal edilmektedir. Ayrıca fan statik ve dinamik bakımdan dengelemiştir. Santral içerisinde ön filtre olarak G4 veya F7 kaset filtre, tehlikeli zamanında kullanılması için aktif karbon filtre ve radyoaktif hepa filtre bulunmaktadır. Opsiyonel olarak kurşun seperatör ilave edilebilir ayrıca iç cidarlar kurşun levha ile kaplanabilir.
Sistemin çalışması; Fanın devreye girmesi ile başlar, normal zamanda filtre damperi kapalı konumda, bypass damperi acık konumda olduğu için dışarıdan emilen taze hava kaset filtreden geçerek içeri basılır. Tehlikeli zamanda ise bypass damperi kapalı, filtre damperi acık konumdadır. Emilen taze hava kaset filtre, aktif karbon filtre ve hepa filtreden geçerek içeri basılır.Ayarlanacak hava damperi tek bir kol vasıtası ile yapılır. Kol çevrildiğinde bypass damperi açılır, tehlike damperi kapanır. Kol ters çevrildiğinde ise bu işlemin tam tersi yapılmış olur.

ÇİFT FONKSİYONLU SIĞINAK SANTRALİ
Santral kasası alüminyum profillerden gövdesi ise içten 0,8mm galvanizli sac ile kaplı, dıştan ise 0,8 mm boyalı sacdan kaplı olarak imal edilir. Gövde panelleri 25 mm kalınlığında poliüretan dolguludur.
Üfleme fanı çift emişli, yüksek basınçlı ve kayış kasnaklı tiptedir .Elektrik motoru isteğe bağlı monofaze veya trifaze olarak kullanılabilir.
Santral içerisinde ön filtre olarak G4 veya F7 kaset filtre, tehlikeli zamanda kullanılması için ise, aktif karbon filtre ve radyoaktif hepa filtre bulunmaktadır. Opsiyonel olarak kurşun seperatör ilave edilebilir ayrıca iç cidarlar kurşun levha ile kaplanabilir.
Sistemin çalışması; Fanın devreye girmesi ile başlar, normal zamanda filtre damperi kapalı konumda, normal zaman damperi açık konumda olduğu için dışarıdan emilen taze hava kaset filtreden geçerek içeri basılır. Tehlike zamanında ise, normal zaman damperi kapalı, filtre damperi açık konumda olmalıdır. Emilen taze hava aktif karbon filtre, hepa filtre ve kaset filtreden geçerek içeri basılır.
Ayarlanacak hava damperi iki kol vasıtası ile yapılır. Tehlike zamanında, tehlike damper kolu açık konuma getirilir, normal zaman damperi kapalı konumda tutulur. Normal zamanda ise, normal zaman damperi açık konumda, tehlike damperi kapalı konumda tutulmalıdır.